Home » Volwassenen » Open training

Open training (for English scroll down)

Als je je circus-skills wil trainen en zelfstandig kan trainen, ben je op verschillende momenten welkom in de circuswerkplaats. Voor o.a. luchtwerk volg je eerst voldoende lessen om veilig te kunnen trainen. Doel is wederzijdse inspiratie en uitwisseling tussen professionele artiesten en amateurs. Eigen werk dat hieruit voortvloeit, kan binnen Boost worden gepresenteerd. Half maart en half november organiseert Boost een ‘OPEN STAGE’

Woensdag 19.00-22.00

Zondag: 15.00-18.00* en 19.00-22.00

* onder voorbehoud

De deelnemers maken gebruik van trapezes, tissues en valmatten. Zij nemen zelf eenwielers, jongleermateriaal en andere materialen mee. Er is geen docent aanwezig en de trainingen zijn voor eigen risico.

Adres: Marcusstraat 48 1091TK Amsterdam. Aanspreekpunt gedurende training: Co, Floris, Len en/of Benjamin. Reservering en vragen: opentraining@cwboost.nl. Bijdrage: €4,50 per training of €35,- voor 10x met een strippenkaart. Huisregels zijn van toepassing. En heb respect voor elkaar, studio Boost en het materiaal.

floris

ENGLISH

If you want to train your circus-skills and can train independently, you are welcome some time(s) a week at the OPEN TRAINING. For e.g. aerial arts you first take sufficient lessons to practise safely. Our goal is to inspire- and to meet each other; professional and amateur. And if you have made an act you want to show, you could join in at the OPEN STAGE, organised by Boost in March and November.

Wednesday 19.00-22.00

Sunday 15.00-18.00* and 19.00-22.00

* subject to change (=not always happening)

Trapezes and silks are available. Unicycles and juggling equipment you need to bring. Training is at your own risk, no teacher or coach is there to spot.

Address: Marcusstraat 48 1091TK Amsterdam. Point of contact during training: Co, Floris, Len and/or Benjamin. Reservation and enquiry: opentraining@cwboost.nl. Costs 1x training: €4,50, costs 10x training paid in advance: €35,-. House-rules apply. Also respect each other, studio Boost and the circus equipment.

OPEN TRAINING NEWSLETTER / SCHRIJF JE NU IN VOOR DE “OPEN TRAINING MAIL” EN BLIJF OP DE HOOGTE!