Home » Volwassenen » Open training

Open training (for English scroll down)

Als je je circus-skills wil trainen en zelfstandig kan trainen, ben je op verschillende momenten welkom in de Circuswerkplaats Boost.
Doel is wederzijdse inspiratie en uitwisseling tussen professionele artiesten en circusliefhebbers.
Er is geen docent aanwezig en de trainingen zijn voor eigen risico. Je moet dus in staat zijn zelfstandig te trainen en risico’s te herkennen.
Je neemt in principe zelf je materialen mee, valmatten en klimdoeken zijn aanwezig en als je andere circusmaterialen van Boost wil gebruiken overleg je dit met de trainer van de avond.

Vaste open trainingsdagen zijn:

Woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur

Zondagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Zondag 15.00 tot 18.00 uur is incidenteel.

Adres: Marcusstraat 48 1091TK Amsterdam.

Aanspreekpunt gedurende training: Co, Floris, Len en/of Benjamin.

Vragen: opentraining@cwboost.nl.

Bijdrage: €5,- per training of €40,- voor 10x met een strippenkaart (max. één jaar geldig).

Huisregels zijn van toepassing. En heb respect voor elkaar, studio Boost en het materiaal.

Je hoeft je niet aan te melden vooraf, wel bij binnenkomst je volledige naam noteren op de daglijst en vervolgens betalen (via QRcode, contant of door afstrepen van je gekochte strippenkaart).

floris

ENGLISH

If you want to train your circus skills and can train independently, you are welcome at different times in the Booststudio.  The goal is mutual inspiration and exchange between professional performers and circus enthusiasts. There is no teacher present and the trainings are at your own risk. You must therefore be able to train independently and recognise risks.
In principle, you bring your own materials, fall mats and tissues are present and if you want to use other circus materials from Boost you consult with the trainer of the evening.

Open training days are:

Wednesday evening from 19.00 till 22.00

Sunday evening from and 19.00 till 22.00

Sunday 15.00-18.00 is occasional

Address: Marcusstraat 48 1091TK Amsterdam.

Point of contact during training: Co, Floris, Len and/or Benjamin.

Questions: opentraining@cwboost.nl.

Costs 1x training: €5,- costs 10x training with ‘punchcard’ paid in advance: €40- (max one year valid).

House-rules apply. Also respect each other, studio Boost and the circus equipment.

You do not need to sign up in advance, but on entrance do write your full name on the daily
list and then pay (via QRcode, cash or sign your punchcard).

OPEN TRAINING NEWSLETTER / SCHRIJF JE NU IN VOOR DE “OPEN TRAINING MAIL” EN BLIJF OP DE HOOGTE!